ที่อยู่: โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
          ต.ทะเลชุบศร  อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์: 0-36411-051
โทรสาร: 0-36422-612