เวอร์ชันเต็ม: [-- แนะนำทีมงานผู้ก่อตั้ง และทีมเว็บคอลัมนิส Siam1Online --]

Siam1.net -> เกี่ยวกับสยาม1 -> แนะนำทีมงานผู้ก่อตั้ง และทีมเว็บคอลัมนิส Siam1Online [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> แสดงความคิดเห็น -> สร้างบทความ

ผู้เยี่ยมชม 21-05-2010 13:10

สยาม1 ขอแนะนำ ทีมงาน Siam1Online และทีมเว็บคอลัมนิสประจำเว็บไซด์สยาม 1 ที่จะมาร่วมกันแบ่งปันเรื่องราว ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ประสบการณ์ และสรรหาสิ่งดีๆต่างๆมากมาย เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังสร้างสรรค์ ของเยาวชนไทย ที่ร่วมกันพลักดันอีกหนึ่งเว็บไซด์ที่สร้างสรรค์เพื่อเยาวชน และสังคม


.................................................................................................................................................

[attachment=15659]


 พี่นนท์  

ตำแหน่งบนเว็บสยาม1 : ผู้ก่อตั้งเว็บไซด์ ,Webmaster ,Web Columnist

ชื่อที่ใช้ Username :  Siam1

ชื่อ : ศราวุฒ สร้อยเสนา
อายุ : 21 ปี

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ : ชั้นปีที่ 4

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา :  เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

ความสนใจ : มีความสนใจในด้านเทคโนโลยี การออกแบบเว็บ กราฟิก เอนิเมชันขั้นสูง และนวัตกรรมเพื่ออนาคต

ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา

- ได้รับรางวัลดีเด่น ผลงาน "Or Say We're Only Dreaming"  "หรือจะบอกว่ามันเป็นเพียงประดุจความฝัน" ในการประกวด SHINAMP PROJECT : ANIMATION ประจำปี 2550 โดย แคมป์สนุกคิดกับชินคอร์ป บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) ในการแข่งขันสร้างเว็บไซด์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2550 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

- มีผลงานเว็บไซด์ http://www.siam1.net , http://www.agelsb.com , http://www.iwonderland.ws และผลงานการจัดทำเว็บไซด์และงานบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ งานดิจิตอลออนไลน์ และงานมัลติมีเดีย สำหรับโปรเจกต์และเว็บไซด์ทั่วไป

- IYWC#8 INET Young Webmaster Camp รุ่นที่ 8

คติประจำใจ : ชีวิตไม่เคยสิ้นหวัง ถ้า "ใจ" เราไม่ยอม

อีเมล์ส่วนตัว : siam1_mail @ yahoo.com


.................................................................................................................................................


[attachment=2421]
 พี่โบว์   

ตำแหน่งบนเว็บสยาม1 : Web Columnist

ชื่อที่ใช้ Username :  maronchan

ชื่อ : ศรัญญา ปฏิยัตต์โยธิน

อายุ : 21 ปี

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา

คณะ : บริหารธุรกิจ

สาขาวิชา : การตลาด

ความสนใจ : มีความสนใจในด้านการเขียนเรื่อง บทละคร เขียนสคริป และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเขียน

ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา :

- ได้รับใบประกาศนียบัตรจากโครงการ I Book Young Writer 2008

- รวมกลุ่มกับเพื่อนๆผู้ที่มีความฝันอยากเป็นนักเขียนด้วยการจัดตั้งกลุ่มวิจารณ์นิยายให้แก่บุคคลที่สนใจใน
http://www.Jamsai.com ซื่งเป็นเว็บของสำนักพิมพ์แจ่มใส โดยมีสมาชิกในกลุ่ม 2 คน ซึ่งเป็นนักเขียนมืออาชีพของทางสำนักพิมพ์แจ่มใส

- มีผลงานการเขียนนวนิยายเรื่อง "Spicy Love ตามล่าหาหวานใจของยัยสาวมั่น" ออกตีพิมพ์ทางสำนักพิมพ์เฌอแตม ซึ่งอยู่ในกระบวนการจัดทำรูปเล่ม (ตอนนี้วางจำหน่ายแล้ว)
คติประจำตัว : -

อีเมล์ตัว : harry_bowl @ hotmail.com

Hi5 ส่วนตัว : -

facebook ส่วนตัว : http://www.facebook.com/bowlchan

[attachment=8559]

.................................................................................................................................................

[attachment=7308]

 พี่นุ้ย (พิธีกร รายการ English Breakfast ออกอากาศทาง ThaiPBS)  

ตำแหน่งบนเว็บสยาม1 : Web Columnist

ชื่อที่ใช้ Username :  nuienglish

ชื่อ : สมิตา หมวดทอง

อายุ : 27 ปี

อาชีพปัจจุบัน :

-อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Nui-English
-พิธีกรรายการ English Breakfast ช่วง Just  Ask ช่อง Thai PBS
-ผู้ดำเนินรายการภาษาอังกฤษกับนุ้ยอิงลิช FM.96.75 และ 104.25 Mhz (สถานีวิทยุวัดปัญญานันทาราม)

การศึกษา :
-นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโทสาขา Speech Communication จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ จาก University of Durham ประเทศอังกฤษ ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษ
-ได้รับทุน Hungarian Scholarship ไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้นวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ ประเทศฮังการี
-อักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาฯ (3 ปีครึ่ง)
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-สอบเข้ามหาวิทยาลัยขณะจบชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.94
- สอบได้อันดับที่ 2 ของประเทศในการแข่งขันพรี ม.ต้น จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวขณะศึกษาชั้น ม.3 โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน
[attachment=7309]ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา

-ผู้เขียนหนังสือ ไขปัญหาภาษาอังกฤษกวนใจ Just Ask พี่นุ้ย!

-บรรณาธิการภาษาอังกฤษ หนังสือชุดภารกิจฮาล่าข้ามโลก

-วิทยากรด้านภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนต่างๆ 

-ผู้เขียนบทความ เขาพระวิหารผ่านมุมมองระหว่างประเทศ”,“เขาพระวิหาร ผ่านมุมมองกฎหมายระหว่างประเทศ กรณีการระงับข้อพิพาทและความสงบไม่ใช่สิ่งดีเสมอไป  ในหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม 2551, 5 สิงหาคม 2551 และ 25 พฤษภาคม 2553

-ข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์ผลสูงรุ่นที่ 3 (HiPPs) ขณะรับราชการที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ

-นักศึกษาฝึกงานในโครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่น 44 (SIP 44) และนักลงทุนรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 (NIP 3)

-ผู้เข้าอบรมโครงการ Singing Voice Project# 5

-หัวหน้าแผนกต่างประเทศ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-หัวหน้าฝ่ายข้อมูล ติดตาม ประเมินผล ในงานจุฬาวิชาการ ส่วนงานศาลาพระเกี้ยว

คติประจำใจ : -

อีเมล์ส่วนตัว : nuienglish@hotmail.com

Hi5 ส่วนตัว : http://samitam.hi5.com

facebook ส่วนตัว : http://www.facebook.com/nuienglish

เว็บไซด์ส่วนตัว : http://www.nuienglish.com/

.................................................................................................................................................

[attachment=7310]

 พี่จูน  

ตำแหน่งบนเว็บสยาม1 : ผู้ร่วมก่อตั้ง Siam1.net , Web Columnist

ชื่อที่ใช้ Username :  June

ชื่อ : วรรธนา  สีสมร
อายุ : 20 ปี

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ : ชั้นปีที่ 3 : มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา :  เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

ความสนใจ : มีความสนใจด้านเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต การทำแอนนิเมชัน และการวาดภาพการ์ตูน

ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา

- เข้าร่วมการประกวดออกแบบเว็บเพจกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

- เป้นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการ"กล้าใหม่ ใฝ่รู้" กับธนาคารไทยพาณิชย์ ในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย

คติประจำใจ : "กำลังใจ" คือพลังในการดำเนินชีวิต

facebook ส่วนตัว : http://www.facebook.com/profile.php?id=100000011827575&v=info

.................................................................................................................................................

 

ยังมีอีกนะครับ และสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับเราชาวสยาม1 อีกหนึ่งสื่อออนไลน์สร้างสรรค์สังคม

ก็สามารถสมัครกันมาได้ตลอดนะครับผม....(^_^)

 
nuthakhan 27-05-2010 21:00
อ่านประวัติเรียนเก่งจังเลย

random 10-12-2010 13:21
สนใจคนเเรกเล๊ยครับ พี่นนท์หรอครับ

อยากเก่งเหมือนเขา  สุดยอมมากครับ ว่างๆสอนผมหน่อย ผมด้อยสุดๆเล๊ยอะครับ

ผู้เยี่ยมชม 26-03-2011 15:45
เก่งทุกคนเลยนะครับ  แต่เห็นสยาม1 เคยมีข่าวไม่ค่อยดีเกิดขึ้น ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารมาตลอด เท่าที่ฟังทั้งสองฝ่าย เรื่องมันไม่ได้เกิดที่ตัวเว็บนะผมว่า มันเกิดที่ตัวบุคคลมากกว่า และมันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดด้วย แต่อย่างว่าถ้าปลาตายตัวเดียว ก็เหม็นยกบ่อ แต่ผมว่าเว็บคู่กรณีก็เกินไปนะครับ ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยทำให้เป็นเรื่องใหญ่ ทำเรื่องส่วนตัวให้มันเป็นเรื่องส่วนรวมเหมือนพยายามจะเรียกร้องความสนใจยังไงก็ไม่รู้ ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นซะด้วยซ้ำนะครับ อีกอย่างคนอื่นก็เข้ามามุงด้วย ทั้งๆที่เป็นเรื่องของคนสองคน


ผมก็เป็นคนนึงที่เคยจ้างทีมงานเว็บสยาม1 ให้ทำสื่อโฆษณาให้ หลายงานมาก รู้จักพี่เค้าเป็นการส่วนตัวอ่ะคับ แต่ละงานก็ถูกใจมากเลยครับ บอกตามตรง แต่ทำงานบางครั้งก็จะช้าหน่อย บางงานไม่ถึงวันก็เสร็จนะ แต่คุณภาพก็สมกับที่รอคอยเลยครับ บริการหลังการขายดีมาก โทรไปให้ช่วยอะไรก็จะพยายามช่วยเป็นอย่างดี คอยปรับแก้งานให้จนกว่าจะพอใจ แต่เวลาผมจะจ้างทีมงานของพี่เค้าทำ ผมก็จะขอให้พี่เจ้าของเว็บทำครับ เพราะทีมงานพี่เค้ามีหลายคน แต่พี่เค้าก็บอกว่าเค้าจะไม่ค่อยทำงานเอง รับงานมาแล้วให้ทีมงานทำมั้งครับ เรื่องเบื้องลึกเป็นอย่างไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่เท่าที่ได้คุยและได้สัมผัสด้วยตัวเอง สิ่งที่คนอื่นกล่าวหามามันผิดหมดเลยครับ ผมเห็นพี่เค้าตั้งใจกับเว็บนี้มากครับ ไปหาพี่เค้าทีรัยเห็นนั่งทำเว็บตลอดเลย ถ้าเป็นผมทำเว็บแค่เดือนสองเดือนก็เบื่อจะตายอยู่แล้ว แต่พี่เค้าทำแบบนี้ตั้งเกือบ 3ปี พยายามมากเลยครับ 


ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่นะครับ สู้ๆครับ เว็บดีๆแบบนี้ ผมว่ายังไงก็ต้องไปได้ไกลนะครับ ผมและเพื่อนๆเอาใจช่วยนะครับ สู้ๆครับ คนเราถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ก็ต้องเคยทำผิดพลาดกันเป็นธรรมดานะครับ ไม่ใช่เทวดาที่จะไม่เคยทำอะไรผิดเลยใช่มั้ย โลกอินเตอร์เน็ตมันก็เป็นแบบนี้ ต้องทำใจ เว็บดังๆหลายๆเว็บยังดราม่ากันทุกวัน คนหลายความคิด ทั้งด่าทั้งติ ทั้งชมกันไม่เห็นจะแปลกเลยครับ คนพวกนี้ด่าเค้าไปทั่วแหล่ะครับ มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนอิจฉาเป็นธรรมดาครับ สู้ๆครับ(^_^) 

siam1 09-08-2011 22:50
อ้างอิง
อ้างอิงโพส 3 ต้นฉบับโพสโดย ผู้เยี่ยมชม เมื่อ 26-03-2011 15:45  :
เก่งทุกคนเลยนะครับ  แต่เห็นสยาม1 เคยมีข่าวไม่ค่อยดีเกิดขึ้น ผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสารมาตลอด เท่าที่ฟังทั้งสองฝ่าย เรื่องมันไม่ได้เกิดที่ตัวเว็บนะผมว่า มันเกิดที่ตัวบุคคลมากกว่า และมันก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดด้วย แต่อย่างว่าถ้าปลาตายตัวเดียว ก็เหม็นยกบ่อ แต่ผมว่าเว็บคู่กรณีก็เกินไปนะครับ ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยทำให้เป็นเรื่องใหญ่ ทำเรื่องส่วนตัวให้มันเป็นเรื่องส่วนรวมเหมือนพยายามจะเรียกร้องความสนใจยังไงก็ไม่รู้ ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นซะด้วยซ้ำนะครับ อีกอย่างคนอื่นก็เข้ามามุงด้วย ทั้งๆที่เป็นเรื่องของคนสองคนผมก็เป็นคนนึงที่เคยจ้างทีมงานเว็บสยาม1 ให้ทำสื่อโฆษณาให้ หลายงานมาก รู้จักพี่เค้าเป็นการส่วนตัวอ่ะคับ แต่ละงานก็ถูกใจมากเลยครับ บอกตามตรง แต่ทำงานบางครั้งก็จะช้าหน่อย บางงานไม่ถึงวันก็เสร็จนะ แต่คุณภาพก็สมกับที่รอคอยเลยครับ บริการหลังการขายดีมาก โทรไปให้ช่วยอะไรก็จะพยายามช่วยเป็นอย่างดี คอยปรับแก้งานให้จนกว่าจะพอใจ แต่เวลาผมจะจ้างทีมงานของพี่เค้าทำ ผมก็จะขอให้พี่เจ้าของเว็บทำครับ เพราะทีมงานพี่เค้ามีหลายคน แต่พี่เค้าก็บอกว่าเค้าจะไม่ค่อยทำงานเอง รับงานมาแล้วให้ทีมงานทำมั้งครับ เรื่องเบื้องลึกเป็นอย่างไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่เท่าที่ได้คุยและได้สัมผัสด้วยตัวเอง สิ่งที่คนอื่นกล่าวหามามันผิดหมดเลยครับ ผมเห็นพี่เค้าตั้งใจกับเว็บนี้มากครับ ไปหาพี่เค้าทีรัยเห็นนั่งทำเว็บตลอดเลย ถ้าเป็นผมทำเว็บแค่เดือนสองเดือนก็เบื่อจะตายอยู่แล้ว แต่พี่เค้าทำแบบนี้ตั้งเกือบ 3ปี พยายามมากเลยครับ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่นะครับ สู้ๆครับ เว็บดีๆแบบนี้ ผมว่ายังไงก็ต้องไปได้ไกลนะครับ ผมและเพื่อนๆเอาใจช่วยนะครับ สู้ๆครับ คนเราถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ก็ต้องเคยทำผิดพลาดกันเป็นธรรมดานะครับ ไม่ใช่เทวดาที่จะไม่เคยทำอะไรผิดเลยใช่มั้ย โลกอินเตอร์เน็ตมันก็เป็นแบบนี้ ต้องทำใจ เว็บดังๆหลายๆเว็บยังดราม่ากันทุกวัน คนหลายความคิด ทั้งด่าทั้งติ ทั้งชมกันไม่เห็นจะแปลกเลยครับ คนพวกนี้ด่าเค้าไปทั่วแหล่ะครับ มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนอิจฉาเป็นธรรมดาครับ สู้ๆครับ(^_^)  img: images/back.gif
ขอบคุณความคิดของคุณ asimi มากเลยนะครับ ขอบคุณจริงๆ (^_^)


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนะนำทีมงานผู้ก่อตั้ง และทีมเว็บคอลัมนิส Siam1Online --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Gzip enabled

You can contact us